profil.jpg, 1,3kB sluzby.jpg, 1,4kB referencie.jpg, 1,8kB kontakty.jpg, 1,7kB
PROFIL SOLOČNOSTI

firma.jpg, 31kB Spoločnosť REGASTAV s.r.o. vznikla v roku 2005 na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti Regas, s.r.o. Považská Bystrica zo dňa 19.12.2005, v ktorej sa realizovala podnikateľská činnosť v oblasti stavebníctva od roku 1995.

REGASTAV, s.r.o. je stavebná spoločnosť zabezpečujúca realizáciu stavebného diela v oblasti pozemného staviteľstva - bytovej, občianskej, priemyselnej výstavbe a výstavbe inžinierských sietí, rekonštrukcií a opráv.

Schopnosť presadiť sa na náročnom stavebnom trhu je založená na zabezpečení používania najnovších technologických postupov, garantovaní špičkovej kvality, dodržiavaní termínov a konkurencieschopných cien.

Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 16245/R, oddiel: Sro.